ordblok

Livsværdi

0

#165

Posted by in Kunst, Livsmod

Tingenes værdi forandres over et tiårs liv.
Tidens sårbarhed føles, og bevidstgøres
i mit livsperspektiv.
Kunsten skabes som forsvar af livsværdier,
og sanses i en form hvor tid, indleves i mit
sind.