om ordblok

Blok
Betyder en klods som i legoklodsen, der i sin udvikling har mangfoldiggjort emnet.
Husblokken er ligeledes skabt i en sammenhæng, af mange enheder som en helhed.
Min ordblok:
Er en dagbog fremlagt som en blog, der er opbygget af indfald og oplevede sammenhænge i mig, og det der rører sig i den livsramme, jeg er del af.

Mit jeg som barn og voksen, har allerede fra 5 års alderen været igangsat af inspiration og søgen (arkæologi fund på fædrene jord). Hvad var meningen og hvad kunne svarene være på vore forfædres menneskeliv. Jeg ser og oplever som samfundsborger over tid en målretning, som samtidig danner kultur, der fjerner menneskelige værdier, men som en trøst til gengæld fungerer materielt. Rigdomme, har i demokratiets ånd opnået en effekt, hvor arbejdet ikke mere er en nødvendighed, men en pligt.
Forbrugeren dig og mig, er nu forenet i tidens tempo og samtidig indgået i en tilpasning, markedet må forlange som naturlig og retfærdig mennesker imellem. Underforstået med en effektiv kontrol, da tillid er et alt for risikofyldt emne, såvel nationalt som internationalt.
Ingen kan forsikre sig for eller imod markedsøkonomiens dominans.
Et eksempel:
En økonom har lært at regne, og han bliver ved med at regne i god tro.
Menneskeret gennem fællesskaber er ikke muligt, for “Markedet” den globale storebror i økonomi, har kun en forbruger med til festen. Hvad nu ? Hvis forbrugeren, det lykkes for, slet ikke kommer frem.

Min observation er:

Markedets “lunger” er funktioner opbygget af produktioner, som gør os slaver, til forbrugere af en ikke langtidsholdbar drivkraft. Den funktion må forgå, for at naturens umådelige resurser, kan overleve i menneske sindets smidighed.

Hvor krig og kunst kan følge livets veje, idet “væren til” som menneske, gør “jeget” selvbevidst og kærligheden får fodfæste, som den sammenhæng hvor skaberens livsmod lever i os. Vil sansernes følsomheder oplyse modet, til et livsmønster af tiltro.